Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de dades de caràcter personal, informem:

Que totes les dades de caràcter personal, facilitats per Vostè, seran incorporades a un fitxer manual i automatitzat, propietat de ATLETISME TERRES DE L’EBRE, inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalidadde utilitzar-los per al desenvolupament de l’activitat de l’associació, tant administrativa com a comercial.

Que les dades sol·licitades i facilitats de forma voluntària són precisos i necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats a ATLETISME TERRES DE L’EBRE. El sol·licitant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos a ATLETISME TERRES DE L’EBRE

Que per al tractament de les seves dades, ATLETISME TERRES DE L’EBRE, en compliment de la normativa en vigor, ha adoptat totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la privadesa dels mateixos.

Que les dades del solicitant podran ser cedides a tercers vinculats directament amb el responsable i/o entitats i federacions esportives així com a mitjans de comunicació i en els supòsits marcats en la Llei 15/1999 o per l’aplicació d’altres lleis que així ho regulin.

El sol·licitant, AUTORITZA a ATLETISME TERRES DE L’EBRE a enviar comunicacions comercials, per diferents vies (inclòs EL correu electrònic) sobre productes relacionats amb l’activitat de l’organització que considerem siguin del seu interès, podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi.

Així mateix, se li informa que pot exercitar els seus drets d’Accés, Rectificació, Oposició i Cancel·lació dirigint una carta a ATLETISME TERRES DE L’EBRE, amb domicili social en Estadi municipal s/n, 43500, Tortosa, TARRAGONA, enviant un email a info@ate.cat, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI, tal com indica la llei.